Laika ziņas

Laika ziņas Liepāja

Šobrīd
Skaidrs
+10°C
Skaidrs
  • 4,7 m/s R-ZR4,7 m/s R-ZR
  • 1006 mm Hg
  • 82 % mitr.
  • 10 °C sajūta
Laika prognoze
Skaidrs
Svētdien
22.04
2..+12
Iespējams lietus
Pirmdien
23.04
5..+15
Lietus
Otrdien
24.04
5..+9
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Skaidrs Nakts Skaidrs 1013
mm Hg

3,9 m/s
R-ZR
75%
Skaidrs Rīts Skaidrs 1014
mm Hg

1,7 m/s
ZR
87%
Skaidrs Diena Skaidrs 11° 1016
mm Hg

3,1 m/s
ZR
58% 11°
Skaidrs Vakars Skaidrs 1016
mm Hg

2,2 m/s
Z
65%