Par Liepāju

Par Liepāju

Vēstures avotos Līvas ciems ierakstīts 1253. gada 4. aprīlī. Nosaukums "Lyva" dažādos vēstures avotos tiek minēts līdz 16. gadsimtam. Pilsētas tiesības Liepāja ieguvusi 1625. gadā. Šodien Liepāja ir trešā lielākā Latvijas pilsēta, kuru par savām mājām dēvē aptuveni 83 000 cilvēku. Tās teritorija aizņem 60,4 km² platību.

Liepāja ir zaļa pilsēta, jo 35% no kopējās pilsētas platības aizņem apstādījumi un dabas teritorijas, t.sk. parki un dārzi, meži un ūdeņi un citas dabas vērtības. Tā atrodas Latvijas dienvidrietumu daļā, Baltijas jūras krastā, un aizņem 1,5-6,5 km platu jūras piekrastes kāpu valni un aizkāpas līdzenumu. Liepājas pilsētai ir arī pašai sava himna – "Pilsētā, kurā piedzimst vējš". To Imants Kalniņš sarakstīja 1973. gadā kā veltījumu Liepājai un liepājniekiem, dziesmas teksta autors ir Māris Čaklais.

Liepājas domes kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv Liepājas domes kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv

Informācija par vietām un apskates objekti