Tūrisma informācija

Durbes muzejs

Durbes muzeja ēkas, atjaunotā bijušā doktorāta  Raiņa ielā 17. Še 1887.gadā dzimis pirmais neatkarīgās Latvijas ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meierovics , kam ir lieli nopelni Latvijas neatkarības atzīšanā.

Muzejā ir arheoloģiski atradumi, slavenu durbenieku sarakstītās grāmatas, Durbes tautastērps, seni sadzīves priekšmeti.Izejot no muzeja, nonākam uz Raiņa ielas, kas vēsturē bijusi svarīgais ceļš no Prūsijas uz Rīgu un Livoniju. Kurzemes hercogistes un vēlāk Krievijas impērijas laikā tā dēvēta par Jelgavas (Mitavas) ielu, īsu brīdi par Liepājas, bet trīsdesmitajos gados par Z.A. Meierovica ielu. Ap šo ielu veidojies Durbes miests, te dzīvojuši amatnieki, viesnīcnieki, te bijušas smēdes, darbnīcas, tirgotavas, krogi.

Adrese: Raiņa iela 17, Durbe
Mājas lapa: http://visitdurbe.lv/category/objektilv/
Tel.: +371 28677141
E-pasts: muzejs@durbe.lv