Liepājas dome apstiprinājusi pašvaldības budžeta grozījumus 4,9 miljonu eiro apmērā

Rīga, 11.okt., LETA. Liepājas dome ceturtdien apstiprinājusi pašvaldības budžeta grozījumus 4,9 miljonu eiro apmērā, aģentūru LETA informēja Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāve Dace Freidenfelde.

Grozījumi bija nepieciešami, lai sadalītu piešķirtās valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, nodrošinātu finansējumu Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai un segtu aktuālos izdevumus, skaidroja pašvaldībā.

Papildu pamatbudžeta ieņēmumi kopā plānoti 2 058 402 eiro apmērā, tai skaitā valsts finansējums 669 748 eiro, 161 059 eiro iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieskaitījums par 2017.gadu un 977 960 eiro nekustamā īpašuma nodokļa pārpilde. Valsts mērķdotācijas tiek novirzītas atbilstoši konkrētam mērķim un no pamatbudžeta līdzekļiem, izvērtējot iespējas un prioritātes, nodrošināts papildu finansējums uz attīstību vērstiem projektiem, pasākumiem un iegādēm.

Izglītības nozarē kopumā izdevumi palielināti par 1 593 432 eiro, tai skaitā 48 500 eiro atvēlēti pedagogu algu nodrošināšanai, 41 868 eiro paredzēti ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs, 38 969 eiro - samaksai par privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumiem, 94 702 eiro - norēķiniem par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem un vislielākā summa jeb 1 338 304 eiro - ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai, tajā skaitā Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācijai.

Tāpat budžeta grozījumos paredzēts 17 500 eiro finansējums projektu "Kurzeme visiem" un "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" priekšfinansējumam.

Vairāk nekā 2,6 miljoni eiro atvēlēti pilsētas ekonomiskās darbības nodrošināšanai un dažādu ekonomiskās dzīves uzlabojošu projektu realizācijai. 1 714 353 eiro piešķirti projekta "Grīzupes ielas pārbūve posmā no pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim" īstenošanai, 465 679 eiro projektam "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta" un 271 122 eiro Liepājas lidostai sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanai.

Pašvaldības deputāti atbalstīja 3000 eiro piešķiršanu bojājumu novēršanai dienesta viesnīcā Siļķu ielā 7, 6500 eiro projektam "Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 2.kārta", 9524 eiro projektam "Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona "Daugava" ģērbtuvju ēkās, Liepājā" un 75 327 dažādu sporta pasākumu atbalstam.

Papildu finansējums 143 765 eiro apmērā piešķirts pašvaldības neizīrēto dzīvokļu uzturēšanas izdevumiem un pašvaldības īpašumu remontdarbiem. 9400 eiro atvēlēti Pašvaldības policijai retranslatora iegādei un 7922 eiro - elektromobiļu remontam.

Līdz ar to pašvaldības pamatbudžets kopā ar finansēšanas daļu palielinās par 4 897 278 eiro, tajā skaitā valsts budžets par 669 748 eiro, pamatbudžets par 4 215 227 eiro, maksas pakalpojumi par 12 303 eiro. Speciālais budžets samazināts par 307 993 eiro, jo izglītības iestāžu gada sākumā plānotie projekti tika atbalstīti tikai daļēji.

Kopējais pašvaldības 2018.gada budžets tagad ir 117,85 miljoni eiro.