Liepājas domes opozīcija pārmet pašvaldībai līguma slēgšanu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Liepaja24.lv
Liepaja24.lv

Pieci Liepājas domes opozīcijas deputāti domes vadībai pārmet līguma slēgšanu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Liepājā, neraugoties uz to, ka no konkursa izslēgtais pretendents tiesā ir apstrīdējis Liepājas domes lēmumu par līgumu slēgšanu ar konkursa uzvarētājiem, aģentūru LETA informēja pašvaldības opozīcijas deputāts Jānis Vilnītis.

Pret šādu domes vadības rīcību protestē pieci savulaik no Reformu partijas Liepājas domē ievēlētie, pašlaik neatkarīgie deputāti Vilnītis, Atis Deksnis, Linda Matisone, Ģirts Kronbergs un Laila Atiķe. Paziņojumā masu medijiem deputāti norāda, ka 7.septembra rītā viņi iesnieguši pieprasījumu par ārkārtas domes sēdes sasaukšanu, lai lemtu par Liepājas domes 18.augustā pieņemtā lēmuma atcelšanu un iepirkuma līguma ar konkursā "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā" uzvarējušiem pretendentiem noslēgšanas apturēšanu.

Kā skaidro opozīcijas deputāti, iemesls lūgumam sasaukt ārkārtas sēdi bijusi no SIA "Ragn-Sells" saņemtā vēstule, kurā norādīts, ka domes iepirkuma komisija ir izslēgusi no dalības iepirkumā SIA "Ragn-Sells" un AS "Ragn-Sells" mērķsabiedrību, kas piedāvāja par aptuveni 30% lētāku cenu nekā konkursā uzvarējušās kompānijas. 2.septembrī minētā mērķsabiedrība Liepājas domes lēmumu slēgt līgumus ar uzvarējušajiem pretendentiem ir apstrīdējusi Administratīvajā rajona tiesā Rīgā.

Kā norāda opozīcijas deputāti, saskaņā ar normatīvajiem aktiem līgums jānoslēdz 180 dienās. "Ja līguma slēgšana tiktu apturēta, tad Liepājas pašvaldībai būtu iespēja sagaidīt objektīvu strīda izskatīšanu tiesā un neriskēt ar iespējamo kompensācijas naudu sev nelabvēlīga tiesas lēmuma gadījumā," teikts opozīcijas deputātu paziņojumā masu medijiem. Līgums ar iepirkumā uzvarējušajām kompānijām tika noslēgts 7.septembra pēcpusdienā, nesagaidot ārkārtas sēdes sasaukšanu, norāda opozīcijas deputāti.

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas sagatavotajā informācijā tiek uzsvērts, ka pašvaldībā ir saņemts Iepirkumu uzraudzības biroja lēmums, kas atļauj slēgt līgumus ar atklātā konkursa "Sadzīves apsaimniekošana Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā" uzvarētājiem.

Tāpat Liepājas dome norāda, ka atklātais iepirkuma konkurss notika atbilstoši konkursa nolikumam, nosakot, ka piedāvājumiem jābūt saimnieciski izdevīgiem, palielinot pakalpojuma kvalitāti, pieejamību un nodrošinot dalīto atkritumu vākšanu un iespēju nodot atkritumus bez maksas otrreizējai pārstrādei. Tāpat nolikums noteica atkritumu izvešanu atbilstoši faktiskajam atkritumu apjomam, ja nepieciešams katru dienu, tostarp svētdienās, un dalīto atkritumu savākšanas organizēšanu, klientu informācijas centru uzturēšanu, atkritumu šķirošanas laukumu uzturēšanu un bīstamo atkritumu savākšanu.

Liepājas domes oficiālajā paziņojumā teikts, ka Liepājas domes deputāti 18.augusta domes sēdē vienbalsīgi, visiem 15 deputātiem balsojot "par", apstiprināja maksu par atkritumu apsaimniekošanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem turpmāk Liepājā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus atkarībā no cilvēka dzīvesvietas sniegs divi atkritumu apsaimniekotāji - no pilsētas dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam tā būs pilnsabiedrība "Vides pakalpojumi Liepājai", kurā apvienojušies uzņēmumi SIA "Clean R", SIA "Tranzīts L Waste" un SIA "EKO joma", savukārt no Tirdzniecības kanāla līdz pilsētas Ziemeļu robežai šo funkciju veiks pilnsabiedrība SIA "Eko Kurzeme" un SIA "Eco Baltia vide".

Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošana kļūs nedaudz lētāka. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), zonā no pilsētas dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam būs 14,39 eiro par vienu kubikmetru, savukārt no Tirdzniecības kanāla līdz ziemeļu robežai - 14,40 eiro par vienu kubikmetru. Līdz šim Liepājā atkritumu apsaimniekošanas cena bija 14,85 eiro, ieskaitot PVN, par vienu kubikmetru.

Līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā 7.septembrī ar iepirkuma uzvarētājiem parakstīja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas izpilddirektora vietnieks Ronalds Fricbergs.

"Esam gandarīti, ka vairāk nekā gadu ilgušais iepirkuma un trīs nedēļu garais līguma skaņošanas process ir vainagojies rezultātiem un ir parakstīti divi atkritumu apsaimniekošanas līgumi, saskaņā ar kuriem tiks nodrošināta kvalitatīva atkritumu apsaimniekošana Liepājā un pārējās pašvaldībās, kuras pievienojās kopējam iepirkumam," norādīja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens.

Arī uzņēmuma "Liepājas RAS" valdes loceklis Normunds Niedols ir gandarīts, ka reģionālās plānošanas stratēģijās izvirzītie mērķi tiek īstenoti un process virzās uz priekšu.