Liepājas ostas teritorijā par 264 143 eiro izbūvē stāvlaukumu zvejniekiem

Rīga, 20.aug., LETA. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde īsteno projektu "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā - 3.kārtā", kura laikā par 246 143 eiro tiek izbūvēts autotransporta stāvlaukums Liepājas SEZ teritorijā, Muitas ielā 12, aģentūru LETA informēja Liepājas SEZ pārstāve Līga Ratniece-Kadeģe.

Projekta "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā - 3. kārta" ietvaros norisinās būvdarbi atbilstoši būvprojektam "Autotransporta stāvlaukuma izbūve Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā Muitas iela 12, Liepājā" un īstenotā iepirkuma nosacījumiem. Šobrīd demontēta vecā noliktava un notiek sagatavošanās darbi stāvlaukuma izbūvei.

Projekta realizācija notiek saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākumu "Zvejas ostas un izkraušanas vietas". Būvdarbus atbilstoši atklātā konkursa rezultātiem veic SIA "CTB", kas piedāvāja saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un zemāko cenu - 246 143 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

"Nevienam nav šaubu, ka tieši zvejniecība un jūrniecība ir nozares, kas Liepāju ir veidojušas no zvejnieku ciema Baltijas jūras krastā par nozīmīgu pilsētu. Kā vērojams vēstures liecībās, tieši zvejnieki bija vieni no tiem, kas palīdzēja pilsētai risināt pārtikas trūkuma jautājumu pēc Pirmā pasaules kara. Tāpat uzmanības vērts noteikti ir vēstures posms, kad Liepājas osta bija slēgta saimnieciskajai darbībai padomju gados, un zvejniecība bija praktiski vienīgā nozare, kas varēja pastāvēt blakus militārajai ostai. Šodien osta nopietni attīstās, un ir ļoti svarīgi atbalstīt arī zvejniecības nozari, turklāt ieguvēji būs visi liepājnieki un pilsētas viesi, jo Liepājas ostas promenāde iegūst jaunus, daudz pievilcīgākus vaibstus," pauda Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš.

Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks infrastruktūras jautājumos Arnis Mazalis norādīja, ka plānotie būvdarbi norit atbilstoši projektam, pēc noteiktā laika grafika. Būvnieks ir demontējis veco noliktavu, kas bija gan fiziski, gan morāli novecojusi, un ir uzsākti sagatavošanās darbi, lai izbūvētu stāvlaukumu un labiekārtotu teritoriju Muitas ielā.

Projekta pirmās kārtas laikā 2017.gadā rekonstruēja Veco ostmalu posmā no Ūliha ielas līdz Celtnieku ielai - nomainīja brauktuves segumu, izbūvēja jaunas un rekonstruēja esošās pazemes inženierkomunikācijas. Savukārt projekta otrajā kārtas laikā plānots rekonstruēt vairākas piestātnes un teritorijas, kuras ir reģistrētas kā zivju izkraušanas vietas un/vai tiek izmantotas zvejniecības uzņēmumu darbības nodrošināšanai gan Vecā ostmalā, gan kanāla pretējā krastā, Atslēdznieku ielā. Rekonstruēs arī ostas iekšējo autoceļu posmu no caurlaides Kaiju ielā līdz caurlaidei Atslēdznieku ielā.