Liepājas pašvaldība sniegs lielāku atbalstu mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām

Rīga, 7.dec., LETA. Liepājas pašvaldība sniegs lielāku atbalstu mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām, intervijā "Rietumu radio" sacīja Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks ("Liepājas partija").

Viņš skaidroja, ka tiek gatavots Liepājas pilsētas 2018.gada budžets un ir sagatavoti priekšlikumi iedzīvotāju kategorijām, kas turpmāk saņems lielākus braukšanas maksu atvieglojumus.

"Tiks sniegts lielāks atbalsts mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām. Politiski represētajām personām, tai skaitā nestrādājošiem pensionāriem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajām personām, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē līdz 24 gadu vecumam, ja nepārtraukti klātienē turpina apgūt pamatizglītību," norādīja Liepājas domes priekšsēdētājs.

Līdz šim, represētajām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatoriem braukšanas maksas atvieglojums sabiedriskajā transportā bija 50%, turpmāk atvieglojums būs 100% apmērā.

"Pakāpeniski, pilsētas budžeta iespēju robežās, šādus atvieglojumus, mazākā vai lielākā mēra, saņem vairākas aktuālās iedzīvotāju grupas, tāpat arī skolēni un pensionāri," uzsvēra Sesks.

"Līdz ar jaunajiem noteikumiem, to personu skaits, uz kurām šie atvieglojumi attiecināmi, pieaugs apmēram par 400," piebilda Sesks, paskaidrojot, ka precīzu atvieglojumiem paredzamo budžeta līdzekļu summu ir pāragri nosaukt, jo nav pārliecības, ka visi iedzīvotāji, kuriem atvieglojumi pienākas, tiem jau ir pieteikušies. "Par to, cik liels finansējums no pilsētas budžeta nepieciešams atvieglojumu īstenošanai, skaidrība būs, kad jaunie vadmotīvi tiks pārbaudīti praksē. Pēc pirmā ceturkšņa," sacīja domes priekšsēdētājs.