Nīcas novadā par teju 8000 eiro labiekārtota pludmale

Rīga, 5.nov., LETA. Nīcas novadā par teju 8000 eiro labiekārtota pludmale visā tās garumā, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Īstenojot nacionālas nozīmes projektu "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana", pludmales zonā uzstādīti vairāki informatīvi un atpūtas labiekārtojuma elementi.

Līdz šim vairāk uzmanības tika pievērsts vietām, kuras iedzīvotāji un novada viesi apmeklē intensīvāk. Piemēram, Bernātiem un Jūrmalciemam. Taču šī projekta gaitā, padomāts par pludmali visā tās garumā. Kopumā gar piekrasti izvietoti 19 soliņi, vairākas atkritumu tvertnes un 24 informatīvi elementi, no kuriem pieci ir tūrisma informācijas stendi un 19 norādes zīmes.

Stendos ir iekļauta gan tūristiem noderīga informācija par naktsmītnēm, apskates objektiem novadā, gan dažādi praktiski noteikumi, brīdinājumi un skaidrojumi, kas jāievēro visiem, uzturoties piekrastes zonā un krasta kāpu aizsargjoslā.

Piemēram, sniegts skaidrojums par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apzīmējumu - ozollapu. Daudzi joprojām

nezina, ka tas nozīmē arī stingru aizliegumu pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem aiz šīs zīmes, tai skaitā arī kvadricikliem.

Norādes zīmes ir izvietotas pie publiski izejamām takām. Tās norāda ne tikai izeju, bet informē arī par dažādu objektu tuvumu.

Informācijas stendu un labiekārtojuma elementu uzstādīšana pozitīvi ietekmēs arī dabas vērtību saglabāšanu, - mazinās nesankcionētu teritorijas izbraukāšanu un kāpu izmīdīšanu.

Vēl projektā izgatavotas trīs jaunas pārģērbšanās kabīnes un astoņas koši dzeltenas brīdinājuma planšetes papildus jau esošajām. Pludmales apmeklētāji tiek brīdināti nepeldēties lielu viļņu gadījumā, kad tiek novērotas zemūdens straumes, neatstāt bērnus bez uzraudzības, nepeldēties alkohola reibumā un vienatnē. Uz zīmēm ir uzrakstītas arī atrašanās

vietas koordinātas, kuras tiek regulāri atjaunotas un nodotas glābšanas dienestiem, lai nelaimes gadījumā, tie varētu operatīvi reaģēt.

Projekts tika realizēts Latvijas vides un aizsardzības fonda (turpmāk,- LVAF) valsts budžeta apakšprogrammā "Vides aizsardzības projekti". Nīcas novadam LVAF piešķirtais atbalsts sasniedza 7796 eiro.