Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanas projektā līdz šim iesaistīti 118 Liepājas skolēni

Ventspils, 6.dec., LETA. Projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" Liepājā pašlaik iesaistījušies 118 audzēkņi no sešām skolām, aģentūru LETA informēja Liepājas Izglītības pārvaldē.

No 2017. līdz 2022.gadam sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu arī Liepājā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem individuālu atbalstu.

Katram skolēnam, kurš tiek iesaistīts projektā, sadarbībā ar pedagogu-konsultantu tiek izstrādāts individuālais mācību pārtraukšanas riska mazināšanas plāns, ietverot tajā dažādus atbalsta pasākumus – individuālas konsultācijas skolā, sabiedriskā transporta izdevumu kompensāciju starppilsētu sabiedriskajā transportā, ēdināšanas izdevumu un individuālās lietošanas priekšmetu apmaksu. Skolēnam papildus pedagoga palīga atbalstam tiek sniegts arī psihologa, sociālā pedagoga, logopēda u.c. speciālistu atbalsts.

Liepājā līdz šim projektā iesaistīti skolēni no Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolas, Raiņa 6.vidusskolas, 7.vidusskolas, 8.vidusskolas, Liepājas internātskolas un Vakara (maiņu) vidusskolas. Individuālo pieeju katram skolēnam īsteno pavisam 94 pedagogi. Pedagoga palīgi ir īpaši sagatavoti, lai palīdzētu skolēnam gan mācību stundās, gan individuālās konsultācijās pēc stundām.

Plānots, ka tuvākajā laikā projektā tiks iesaistītas vēl piecas Liepājas skolas – O.Kalpaka 15.vidusskola, A.Puškina 2.vidusskola, J.Čakstes 10.vidusskola, 12.vidusskola un 3.pamatskola.

Aprēķināts, ka maksimālais atbalsts katram skolēnam no Eiropas Sociālā fonda mēnesī ir 300 eiro.

Latvijā kopumā šajā projektā paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes.