"Tosmares kuģubūvētavas" tīrā peļņa pērn bijusi 145 453 eiro

Liepaja24.lv
Liepaja24.lv

Tosmares kuģubūvētavaAS "Tosmares kuģubūvētava" tīrā peļņa pagājušajā gadā bijusi 145 453 eiro, liecina uzņēmuma revidētais finanšu pārskats par 2015.gadu.

Kā ziņo aģentūra LETA, uzņēmuma neauditētajā finanšu pārskatā par 2015.gadu tīrā peļņa bija norādīta 187 722 eiro, taču revīzijas laikā šī summa tika koriģēta, ņemot vērā uzņēmuma ienākuma nodokli.

Gadu iepriekš "Tosmares kuģubūvētava" strādāja ar 362 204 eiro lieliem zaudējumiem.

Kā liecina revidētais finanšu pārskats, "Tosmares kuģubūvētavas" kopējais neto apgrozījums 2015.gadā bija 6,14 miljoni eiro, kas ir par 25,82% vairāk nekā gadu iepriekš, kad uzņēmuma neto apgrozījums bija 4,88 miljoni eiro.

Savukārt "Tosmares kuģubūvētavas" bruto peļņa saskaņā ar revidēto pārskatu 2015.gadā bija 1,07 miljoni eiro, kamēr 2014.gadā kompānija strādāja ar 16 475 eiro lieliem bruto zaudējumiem.

Kā ziņots, saskaņā ar uzņēmuma vadības ziņojumu, pērn "Tosmares kuģubūvētava" veica 44 kuģu remontdarbus (salīdzinoši 2014.gadā - 38 kuģu remontdarbi) un uzbūvēja trīs tērauda katamarānu korpusus (salīdzinoši 2014.gadā - četri katamarānu korpusi).

Vadības ziņojumā teikts, ka sasniegto rezultātu pamatā ir aktīvs mārketinga darbs jaunu klientu piesaistīšanā, racionāla darbaspēka un materiālo resursu izmantošana, darba ražīguma paaugstināšana, kā arī aktīva un cieša sadarbība ar klientiem uzņemto saistību izpildē.

"Tosmares kuģubūvētavas" valde, izvērtējot esošo tirgus situāciju un uzņēmuma resursus, turpina paaugstināt rūpnīcas darbības efektivitāti, apgūstot jaunas ražošanas jomas un tirgus, kas nodrošinātu remontējamo un jaunbūvējamo kuģu apjomu palielināšu. Tāpat tiek atjaunoti uzņēmuma pamatlīdzekļi, lai paaugstinātu darba ražīgumu, tiek apgūtas jaunas darba metodes un uzlaboti darbinieku darba apstākļi.

Uzņēmuma valde ir pilnveidojusi sadarbības modeļus ar klientiem, lai uzlabotu finanšu disciplīnu un nepieļautu debitoru parādu uzkrāšanos, kas savukārt ļautu optimizēt naudas līdzekļu plūsmu.

2016.gadā "Tosmares kuģubūvētavas" valde turpinās pilnveidot un attīstīt uzsāktos darbības virzienus, sevišķu vērību pievēršot apkārtējās vides saglabāšanas pasākumiem, ieguldot uzņēmuma ražošanas iekārtu modernizācijā, kas sekmēs konkurētspēju un veicinās saimnieciskās darbības attīstību.

Kā ziņots, 29.aprīlī plkst.13 Liepājā, Ģenerāļa Baloža ielā 42/44, notiks "Tosmares kuģubūvētavas" kārtējā akcionāru sapulce, kurā cita starpā tiks izskatīts valdes ziņojums par uzņēmuma 2015.gada darbības rezultātiem un lemts par aizvadītā gada peļņas sadali. "Tosmares kuģubūvētava" ierosina 2015.gada tīro peļņu novirzīt turpmākai uzņēmuma attīstībai.

Lielākie kompānijas akcionāri ir AS "Rīgas kuģu būvētava" ar 48,94% akciju un Igaunijas pilsonis Henriks Kasesalu ar 31,04% akciju.

"Tosmares kuģubūvētavas" akcijas tiek kotētas "Nasdaq Riga" Otrajā sarakstā.