Tiesa piemēro pagaidu noregulējumu "Liepājas autobusu parka" strīdā ar "Rīgas satiksmi"

Rīga, 5.janv., LETA. Administratīvā rajona tiesa pagājušā gada 20.decembrī apmierinājusi AS "Liepājas autobusu parks" lūgumu par pagaidu noregulējuma piemērošanu uzņēmuma strīdā ar SIA "Rīgas satiksme", taču "Rīga satiksme" šo tiesas lēmumu ir pārsūdzējusi Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departamentā, aģentūra LETA uzzināja Administratīvajā rajona tiesā.

"Liepājas autobusu parks" kā pagaidu noregulējumu lūdza noteikt aizliegumu "Rīgas satiksmei" pildīt pērn noslēgto vienošanos starp uzņēmumu un pilnsabiedrību "Rīgas mikroautobusu satiksme" (RMS) līdz brīdim, kad administratīvajā lietā tiks paziņots spriedums, skaidroja tiesā. Šī vienošanās paredz noslēgt papildlīgumu starp "Rīgas satiksmi" un RMS par mikroautobusu pakalpojumu sniegšanu Rīgā, taču vienošanās tika noslēgta ārpus konkursa kārtības, nepiemērojot iepirkuma procedūru, liecina informācija aģentūras LETA arhīvā.

Tiesa savu lēmumu piemērot pagaidu noregulējumu pamatoja ar to, ka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu būtiski iepirkuma līguma grozījumi pieļaujami tikai tad, ja tie nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevarēja paredzēt. Šajā gadījumā tiesa tādus apstākļus nekonstatēja, vēstīts laikrakstā "Diena".

Laikrakstā pieejamajā sprieduma atreferējumā arī norādīts, ka "Rīgas satiksmes" pamatojums par pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību kā iemeslu līguma pagarināšanai nav atbilstošs, jo jaunais līgums tika noslēgts 11 mēnešus pirms plānotā jaunā pakalpojuma līguma.

Administratīvajā rajona tiesā šī lieta nonāca no AT, jo sākotnējais Administratīvās rajona tiesas lēmums, ar kuru "Liepājas autobusu parka" prasību noraidīja, tika pārsūdzēts AT, kas nodeva lietu atkārtotai izskatīšanai.

Jau ziņots, ka AT skatīja jautājumu, vai "Liepājas autobusu parkam" ir tiesības prasīt atzīt par spēkā neesošu vienošanos, ar kuru "Rīgas satiksme" pagarināja līgumu ar RMS līdz 2020.gadam, lai varētu nodrošināt satiksmes pakalpojumu nepārtrauktību, ņemot vērā to, ka līguma pagarināšana tika veikta, nepiemērojot iepirkuma procedūru.

Skatot lietu, AT secināja, ka "Liepājas autobusu parks" pamatoti vērsa uzmanību uz to, ka pieteikums iesniegts par līgumu, kas noslēgts ārpus jebkādas iepirkuma procedūras, nevis par sarunu procedūrā noslēgtu līgumu vai pieņemtiem lēmumiem. Šādas tiesības "Liepājas autobusu parkam" piemīt kā jebkurai citai līguma slēgšanā ieinteresētai personai neatkarīgi no tā, vai un kādā sastāvā tā piedalījusies sarunu procedūrā par pakalpojumu nodrošināšanu.