Liepājas cietums

Dārza 14/16, Liepāja, LV-3401
Cietumi, nometinājuma vietas