Dzimtsarakstu reģistrācija
Dzimtsarakstu reģistrācija

Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa

Lielā 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes n., LV-3430
Dzimtsarakstu reģistrācija
Dzimtsarakstu reģistrācija
Dzimtsarakstu reģistrācija
Dzimtsarakstu reģistrācija
Dzimtsarakstu reģistrācija
Dzimtsarakstu reģistrācija