Liepājas bērnu un jauniešu centrs "Labie darbi"

Dunikas 9/11, Liepāja, LV-3407