Liepājas pilsētas Sociālā dzīvojamā māja

Flotes 14, Liepāja, LV-3405
63488175 63488175