Karīna Džeriņa, zvērināta advokāta palīgs

Juridiskie pakalpojumi
Kontakti
  • Social networks
Apraksts

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērināta advokāta palīgs Karīna Džeriņa. Liepājā, Kurzemē, Latvijā. 

Atslēgvārdi

Advokāts. Advokāte. Karīna Džeriņa. Juridiskais birojs Liepājā. Karīnas Džeriņas juridiskais birojs, zvērināta advokāta palīgs. Juridiskie pakalpojumi Liepājā, juristi, juristi Liepājā, jurists, juriste, Juridiskie biroji Kurzemē, juridiskais birojs, juridiskie biroji, juridiskās konsultācijas, biznesa konsultācijas, biznesa pakalpojumi, audita lēmumi, pārsūdzēšana, lēmumu pārsūdzēšana, pārstāvēšana tiesā, pārstāvniecība tiesā. Uzņēmumu reģistrēšana, reorganizācijas, uzņēmumu reorganizācijas, uzņēmuma likvidēšana. Civillietas. Civiltiesiskie līgumi. Mantojuma tiesības. Mantojuma lietas. Darījumi ar nekustamo īpašumu, zemi. Zaudējumu atlīdzības un parādu piedziņas procesi. Parādu piedziņa. Parādu atgūšana. Fiziskas personas maksātnespēja. Juridiskas personas maksātnespēja. Paziņojumi kreditoriem, maksātnespējas procesa organizēšana, maksātnespējas process, Maksātnespējas ierosināšana, mierizlīgums, bankrots, bankrota procedūras organizēšana. Juridisku dokumentu sastādīšana. Juridiskie pakalpojumi, dažādu līgumu sagatavošana, līgumu sagatavošana, juridiskā palīdzība, palīdzība parādu piedziņas procesos, juridiskā palīdzība mantošanas procesos, juridiskā palīdzība nodokļu strīdos, fizisko personu maksātnespējas procesu ierosināšana, juridisko amatpersonu maksātnespējas procesu ierosināšana, juridiskā palīdzība darījumiem ar nekustamiem īpašumiem. Juridiskā palīdzība strīdos ar valsts pārvaldes institūcijām, aizstāvība administratīvo pārkāpumu lietās, juridiskā palīdzība krimināllietās pirmstiesas stadijā, juridiskā palīdzība laulības šķiršanas procesos, juridiskā palīdzība laulāto mantas sadalē, uzņēmumu kompleksā juridiskā apkalpošana, juridiskā palīdzība goda un cieņas aizskaršanas gadījumā, juridiskie pakalpojumi, kriminālprocess, līgumu sastādīšana, līgumi, zvērinātu advokātu birojs Liepājā, aizstāvība, pārstāvība, krimināllietās, pārstāvniecība, pārstāvība civillietās, administratīvajās lietās, starptautiskās tiesības, korporatīvo, klientu pārstāvība, uzņēmumu juridiskā apkalpošana, mantojuma lietas, adopcija, laulību šķiršanas, darba strīdu atrisināšana, strīdu situāciju risināšana, pilsonības un imigrācijas dienestiem, juridiskās, pārstāvība VID, maksātnespēja, SIA likvidācijas tiesvedība, banku un finanšu tiesības, komerctiesības, konkurences darījumi ar nekustamo īpašumu, juristu pakalpojumi, aizstāvība sarežģītās krimināllietās, sadarbība, tiesību nozaru speciālisti, kvalitatīvi juridiskie pakalpojumi, augstas kvalitātes juridiskie pakalpojumi, profesionālā pieredze, komerctiesību jautājumu risināšana, teicama reputācija, konsultācijas valsts iestādēm, konsultācijas pašvaldību iestādēm, kredītiestādēm, krimināltiesību nozares speciālisti, aizstāvība un juridiskās palīdzības sniegšana kriminālprocesos, pārstāvība civilprocesos tiesās un šķīrējtiesās, pārstāvība administratīvajos procesos iestādēs un tiesās, parādu piedziņa, ģimenes tiesības, mantojuma tiesības, darba tiesības.