Failas Abbasovas Zvērināta advokāta birojs

Failas Abbasovas Zvērināta advokāta birojs

Graudu 27/29-4.st., Liepāja, LV-3401
29477363 29477363 Mājaslapa Mājaslapa

Informācija

Faila Abbasova – zvērināts advokāts, mediators ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi. Pirms tam esmu guvusi pieredzi jurista specialitātē, darbojoties dažādās jomās. Esmu 10 gadus bijusi sertificēts maksātnespējas procesa administrators. Līdz šim gūtā pieredze man ir devusi iespēju gūt savu viedokli par dažādiem strīdiem un iespēju panākt jaunas tiesu prakses radīšanu.

 

 

Pakalpojumi

  • Konsultācijas: civiltiesībās; administratīvajās tiesībās; krimināltiesībās; maksātnespējas jomā; komerctiesībās. 
  • Procesuālo dokumentu sastādīšana: tiesai: prasības pieteikumi, apelācijas sūdzības, kasācijas sūdzības, blakus sūdzības; maksātnespējas procesā: iesniegumi, kreditoru prasījumi, saistību dzēšanas plāni, sūdzības u.c.
  • Pārstāvība: pārstāvība tiesā; iestādēs; mantojumu lietās; maksātnespējas procesā; izlīguma sarunās utt. 
  • Citi pakalpojumi: dažādu darījumu slēgšana un darījumu vadīšana; dokumentu sastādīšana reģistriem; due diligence.
  • Mediatora pakalpojumi.

Kontaktinformācija

Mobilais tālrunis +37129477363
E-pasts info@faila-abbasova.lv
E-pasts abbasovafaila@gmail.com
Mājaslapa http://www.faila-abbasova.lv/
Mājaslapa https://www.in-mediation.eu/
Reģistrācijas numurs 40203446748

Atslēgvārdi

Zvērināts advokāts, advokāti, maksātnespējas, maksātnespēju procesi, maksātnespējas konsultācijas, juridiskā palīdzība, aizstāvība, pārstāvība tiesā, juridiskie pakalpojumi, nodokļu jautājumi, nodokļu strīdi, konfliktu situāciju risinājums, juridiskie dokumenti, krimināllietas, civillietas, administratīvas lietas, mediācija, mediators, neitrāls mediators, sertificēts mediators, mediācijas procesu vadība, mediatora pakalpojumi, pušu izlīgums, pārrobežu lietas, sūdzības, pieteikumi, prasības, iesniegumi, Zvērināta advokāte, advokāts, advokāti Liepājā, advokātu pakalpojumi Kurzemē, advokātu pakalpojumi Rīga, jurista pakalpojumi, jurists, jurists Liepāja, civillietas, civillietas Kurzeme, civillietas Rīga, konsultācijas, dažādu dokumentu sagatavošana, dokumentu sagatavošana, pārstāvība tiesā, dažādu līgumu sagatavošana, līgumu sagatavošana, juridiskā palīdzība, palīdzība parādu piedziņas procesos, juridiskā palīdzība mantošanas procesos, juridiskā palīdzība nodokļu strīdos, fizisko personu maksātnespējas procesu ierosināšana, juridisko amatpersonu maksātnespējas procesu ierosināšana, fizisko amatpersonu maksātnespējas procesu administrēšana, juridisko amatpersonu maksātnespējas procesu administrēšana, juridiskā palīdzība darījumiem ar nekustamiem īpašumiem, kapitālsabiedrību dibināšana, kapitālsabiedrību izmaiņu reģistrācija, kapitālsabiedrību reorganizācija, kapitālsabiedrību likvidācija, juridiskā palīdzība strīdos ar valsts pārvaldes institūcijām, aizstāvība administratīvo pārkāpumu lietās, juridiskā palīdzība krimināllietās pirmstiesas stadijā, juridiskā palīdzība laulības šķiršanas procesos, juridiskā palīdzība laulāto mantas sadalē, uzņēmumu kompleksā juridiskā apkalpošana, juridiskā palīdzība goda un cieņas aizskaršanas gadījumā, juridiskie pakalpojumi, kriminālprocess, līgumu sastādīšana, līgumi, zvērinātu advokātu birojs, aizstāvība, pārstāvība, krimināllietās, pārstāvniecība, pārstāvība civillietās, administratīvajās lietās, starptautiskās tiesības, korporatīvo, klientu pārstāvība, uzņēmumu juridiskā apkalpošana, mantojuma lietas, mantojuma lietas arī ārzemēs, adopcija, laulību šķiršanas, darba strīdu atrisināšana, strīdu situāciju risināšana, pilsonības un imigrācijas dienestiem, juridiskās, pārstāvība VID, maksātnespēja, SIA likvidācija, tiesvedība, banku un finanšu tiesības, komerctiesības, konkurences darījumi ar nekustamo īpašumu, juristu pakalpojumi, aizstāvība sarežģītās krimināllietās, sadarbība, tiesību nozaru speciālisti, kvalitatīvi juridiskie pakalpojumi, augstas kvalitātes juridiskie pakalpojumi, profesionālā pieredze, komerctiesību jautājumu risināšana, teicama reputācija, konsultācijas valsts iestādēm, konsultācijas pašvaldību iestādēm, konsultācijas ārvalstu vēstniecībām, kredītiestādēm, krimināltiesību nozares speciālisti, aizstāvība un juridiskās palīdzības, sniegšana kriminālprocesos, pārstāvība civilprocesos tiesās un šķīrējtiesās, pārstāvība administratīvajos procesos iestādēs un tiesās, parādu piedziņa, ģimenes tiesības, mantojuma tiesības, darba tiesības, Due diligence. ...vairāk

Pieteikt izmaiņas uzņēmuma informācijā

Galerija

Saistītie uzņēmumi

Preču zīmes

INTEGRATED MEDIATION