Irēna Kibelko, zvērināts advokāts

Juridiskie pakalpojumi
Kontakti
  • Social networks
Atslēgvārdi

Civillietas, advokāts, advokāti, zvērināts advokāts, Irēna Kibelko, advokāti Liepājā, labākie advokāti Kurzemē, tiesa, tiesas, apelācijas, konsultācijas, kasācijas sūdzības, konsultācijas civillietās, ģimenes tiesības, īpašumu tiesības, īres tiesības, nomas tiesības, mantojuma tiesības, konsultācijas darījumos ar nekustamiem īpašumiem, administratīvās tiesības, mantojumu lietas, netiešie noziegumi, darba tiesības, advokāta juridiskā palīdzība, juridiskie pakalpojumi, pārstāvība tiesā, pārstāvība iestādēs, pārstāvība Valsts iestādē, juridiskā palīdzība, advokātu biroji, laulības šķiršana, laulāto kopmantas sadale, uzturlīdzekļu piedziņa, darba strīdi, procesuālu dokumentu sagatavošana, apelāciju sastādīšana, sūdzību sastādīšana, saistību tiesības.