"Kurzeme", Valsts sociālās aprūpes centrs

Kontakti
  • Social networks
Saistītie uzņēmumi
Apraksts

Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” misija ir būt par mājām personām, kurām psihisko, garīgo vai funkcionālo traucējumu dēļ ir objektīvi ierobežotas spējas dzīvot patstāvīgi – aprūpēt sevi, mācīties, strādāt, socializēties un pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā. Centrā tiek nodrošināta vide, kur saņemt aprūpi un ģimenei līdzvērtīgu atbalstu – individuālu un katra radošuma spēju attīstošu. 

Atslēgvārdi

Sociālā aprūpe, aprūpe, aprūpes centrs, ilgstoša sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija, sensorā istaba, darbnīcas, Pusceļa māja. Iļģi, Aizvīķi, Gudenieki, Dundaga, Veģi, Liepāja.