Liepājā konsultēs par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem

Ventspils, 20.marts, LETA. 29.martā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) darba tiesību un darba aizsardzības speciālisti dosies vizītē uz Liepāju, lai sniegtu konsultācijas darba ņēmējiem un Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņiem, aģentūru LETA informēja LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Birkenfelde.

Darba ņēmēji uz tikšanos ar LBAS konsultantiem tiek aicināti plkst.14 uzņēmuma "Liepājas papīrs" zālē, Pļavu ielā 17.

LBAS darba tiesību konsultants Kaspars Rācenājs Liepājas arodbiedrību biedrus informēs par plānotajiem grozījumiem Darba likumā, kā arī sniegs konsultācijas par Darba likuma praktisku piemērošanu, atbildot uz konkrētiem jautājumiem par darba tiesisko attiecību problēmsituācijām. Savukārt LBAS darba aizsardzības konsultants Mārtiņš Pužuls liepājniekiem pastāstīs par sociālajām garantijām, kādas pieejamas, ja noticis nelaimes gadījums darbā vai ja darbiniekam ir arodslimība. Tāpat darbiniekiem būs iespēja saņemt individuālas konsultācijas par darba aizsardzības jautājumiem.

LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultanti tiksies arī ar Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņiem, lai informētu topošos darba ņēmējus par aktuālitātēm darba tiesību jomā un lai skolēni veiksmīgāk sagatavotos konkursam "Profs", ko profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem šī gada rudenī organizēs LBAS.

Arī turpmāk darba tiesību un darba aizsardzības konsultanti dosies izbraukumā uz reģioniem.